13 November 2018

  Logga in
 

 

Strömsvederna på Björkö

Strömsvederna var ett dagsverkstorp som fram till år 1925 låg på Björkös östra sida där avståndet till fastlandet är som minst. Det enda som skiljer Björkö och fastlandet åt är farleden Björkösund.

I det lilla torpet bodde Kristina och Otto Svensson. Otto Svensson arbetade som dagsverkare på någon av de tre gårdarna som då fanns på Björkö. Han hjälpte till där det behövdes och som ersättning fick han så att familjen klarade sig. Hustrun Kristina födde 11 barn. Alla uppnådde dock inte vuxen ålder på grund av sjukdomar och olyckor. Makarna Svensson var båda födda år 1836 och båda dog 1918. Deras barn spreds över landet och ut i världen. Enligt uppgift emigrerade två av dem till USA.

Efter familjen Svensson flyttade ingen in i torpet som till slut förföll till sådant skick att markägaren blev tvungen att jämna stugan med marken. Fram till år 2003 visade endast grunden och ett stenröse efter murstocken, var torpet varit placerat.

År 2004 byggdes torpet upp på samma plats där det gamla torpet en gång legat. Torpet är en kopia på det dagsverkstorp som fanns på platsen fram till 1925.

Kontakt

Telefon: 0493-613 77

Mobiltelefon: 070-223 19 10

Adress: Björkö

Postadress: 590 95 Loftahammar

E-post: christelo.magnus@swipnet.se

Hemsida: www.bjorkogard.se


Fler alternativ:

Hasselö Vandrarhem
Båtsmansstugor på Idö
Bo på Björkö Gård
Strömsvederna på Björkö
Blankaholms Naturcamping
Blankaholms Gästhamn
Örö
Wilhelmssonska gården Rågö
Gärdsholmen Skärgårdshemman
Hula Gård
Smågö
Charlottenlund bed and breakfast
Smålandskusten och skärgården Västervik
 
 

» Redigera dina uppgifter här 

Webbsidan är producerad genom ett samarbetsprojekt som stöds av Regionförbundet i Kalmar Län

    Åsa Nilsson   Webbproduktion